Begroting 2019

Lokale heffingen

Lokale heffingen

De lokale heffingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente. We gaan in deze paragraaf in op de lokale heffingen en lichten het kwijtscheldingsbeleid toe.

Bij vaststelling van de Kaderbrief 2019 besloot de Raad dat:

  • stijging van de belastingopbrengsten zich beperkt tot de inflatie. Voor 2019 is de stijging 1,4%. Het inflatiepercentage is de prijs netto materiële overheidsconsumptie uit het Centraal Economische Plan 2018;
  • voorstellen voor het verhogen van tarieven van heffingen doen we alleen vanuit kostendekkendheid. Daarbij houden we de kosten zo laag en doelmatig mogelijk.
  • een tarief is kostendekkend wanneer het percentage uitkomt tussen de 90 en 95%. Voor een aantal producten heeft de raad besloten om geen kostendekkend tarief in rekening te brengen. Het gaat om de volgende producten;
    - gehandicaptenparkeerkaart;
    - evenementen;
    - niet-commerciële horecavergunning.

We leggen de raad in december 2018 ons voorstel tot verhoging van de tarieven 2019 voor.

ga terug