Begroting 2019

Analyse 2018-2019

Analyse 2018-2019

Hieronder vindt u de financiële samenvatting van de totale baten en lasten per programma.
Daarna volgt de analyse van de verschillen tussen 2018 en 2019.

Het totale verschil bedraagt € 31.000,-.

Bedragen * € 1.000,-

ga terug