Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Inleiding

Inleiding

In deze paragraaf geven we inzicht in de ontwikkelingen van de gemeentelijke organisatie.
Veranderingen in het primair proces vragen om aanpassingen in de bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn de doorgevoerde decentralisatie van het sociaal domein, de aanpassing van de privacywet en de komende invoering van de Omgevingswet.

We passen de bedrijfsvoering continu aan om onze dienstverlening beter te laten aansluiten op de wensen van onze inwoners. Dit kan zijn door onze processen te digitaliseren, maar ook door aanpassingen in ons personeelsbeleid. We meten de kwaliteit van onze bedrijfsvoering en vergelijken deze met andere gemeenten. Waar nodig voeren we verbeteringen door, bijvoorbeeld door samen te werken met andere partijen.

ga terug