Begroting 2019

Inleiding

Op deze website presenteren we u de begroting voor 2019. Met deze presentatievorm maken we de begroting eenvoudig toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Medemblik.
We kennen sinds dit jaar een nieuwe coalitie. Het coalitieakkoord ‘Samen aan de slag’ vormt een belangrijke basis voor de nieuwe plannen in deze begroting. In de financiële begroting nemen we u hierin mee. Een onderdeel hiervan vormt het versterken van onze organisatie. Met een goede organisatie als basis kunnen we onze plannen waarmaken.
In deze begroting maken we per kern inzichtelijk wat we volgend jaar gaan doen.
Dat ons huishoudboekje op orde is, blijkt opnieuw uit deze begroting.

De gemeente Medemblik

ga terug